Dag 12, tisdag

Vi fortsätter med resår/ökningar i kanterna 2 v till, men när vi på första v kommer fram till ”gamla” stycket, stannar vi 1 m före och gör 1 omslag, stickar 2 rm, gör 1 omslag till. Sticka fram till 1 m innan nästa ”hörn”: omslag, 2 rm, omslag. Detta görs endast på detta varv. Fortsätt med resår däremellan som förut. Sticka aviga varvet, och sticka varje varv rm över omslagen och maskorna mellan omslagen.
Resår som vanligt utåt kanterna och på mittpartiet = 142 m.

Hej hopp, vad det går bra
//Maria och Ulla-Britt

Dag 10, söndag

Sticka resår 2 rm, 2 am och öka samtidigt 5 m över det ”gamla” partiet (ca 12-13 m mellan).
Lägg nu upp 30 nya m på andra sidan också = 132 m. Sticka aviga varvet i resår som passar in med befintlig resår. Sticka sammanlagt 4 v resår och på det sista räta varvet ökas 1 m i var sida genom att sticka 2 m i samma maska = 134 m.
Denna ökning kommer att ske på varje rätt varv hädanefter.

🙂
//Maria och Ulla-Britt